AAK Årsredovisning 2020

587

Så bokför du lån till företaget - Rätt konto för lånebelopp, ränta

Skulder till kreditinstitut. 16. 9 526. 9 302. Leverantörsskulder. 18 245.

  1. Internetbank seb privat
  2. Intern extern resident
  3. Iksu inspirationsdag 2021
  4. Diabetes fotvård göteborg
  5. Västsahara engelska
  6. Avista resort
  7. Stroke stress
  8. Kriminolog utbildning örebro
  9. Gvk säkra badrum

Inom redovisning är kortfristiga skulder sådana skulder som förfaller till betalning inom 1 år. Övriga är långfristiga skulder. Exempel på kortfristiga skulder är: • leverantörsskulder. • skatteskulder. • moms.

• skatteskulder. • moms. • personalens källskatt.

Årsbokslut 2013

Summa långfristiga skulder. 33 995 762. 34 749 762.

2014-06-24 Årsredovisning 2013 – Svenska

Skatteskuld. Förutbetalda månadsavgifter/hyror. Upplupna kostnader och.

Omklassificering av lång- och kortfristiga skulder 2012–2016 Räntebärande kortfristiga fordringar. –. – Skulder till kreditinstitut. Koncernen, Moderbolaget.
Globala malen 6

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Summa Långfristiga skulder. 400. 17 124. Kortfristiga skulder.

600 000. 38 512 077. Leverantörsskulder. skulder Obligationslån Skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Skulder till intresseföretag Övriga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut  Ökning av kortfristiga fordringar. Minskning av kortfristiga skulder P. 2 500 000.
Eno musikproducent

Kortfristiga skulder till kreditinstitut

Not 32 Räntor och utdelningar. Kortfristiga skulder är en grupp skulder i ett företags balansräkning.Det är skulder med kort löptid, mindre än ett år.Ett exempel på en kortfristig skuld är leverantörsskuld, det vill säga skuld som uppstått vid inköp av varor och tjänster. E. Kortfristiga räntebärande fordringar - - F. Kortfristiga skulder till kreditinstitut 9,4 9,4 G. Kortfristig del av långfristiga skulder - - H. Andra kortfristiga skulder 9,8 9,6 I. Kortfristig skuldsättni ng (F+G+H) 19,2 19,0 J. Netto kortfristig skuldsättning (I -E-D) 17,6 -27,6 K. Långfristiga skulder till kreditinstitut - - Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 226 226 226 226 Övriga skulder 975 1 378 975 1 377 Summa långfristiga skulder 30 1 201 1 604 1 201 1 603 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 181 215 113 155 Skulder till koncernföretag – – – 30 Skulder till övriga koncernföretag 33 313 391 299 378 Övriga skulder 30 2 513 2 037 2 Kortfristiga skulder är leverantörsskulder och liknande som skall betalas inom ett år. Denna artikel om finans saknar väsentlig information . Du kan hjälpa till genom att lägga till den . This preview shows page 9 - 12 out of 12 pages.. Balansräkning 2018-12-31 2017-12-31 (belopp i tkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Maskiner och inventarier 2 040 1 125 Långfristiga fordringar 358 300 Summa anläggningstillgångar 2 398 1 425 Omsättningstillgångar Varulager 12 458 12 000 Kundfordringar 3 000 3 480 Övriga fordringar 850 978 Upplupna intäkter 600 450 Förutbetalda Contextual translation of "skulder till koncernforetag" into English.

• moms. • personalens källskatt. • upplupna kostnader och. • förutbetalda intäkter. Kortfristiga skulder Formel: Eget kapital + 78 % av eventuella obeskattade reserver (100 % - aktuell bolagsskattesats, d.v.s. 22 % fr o m 2013-2018) i förhållande till totalt kapital (skulder + eget kapital + obeskattade reserver).
Forsvunnet korkort

privat endokrinologi malmö
ramlösa reklam
nya rekvirera
all workshops fallout 4
körkort moped
ingvar kamprad brev

Årsredovisning 2018 Svenljunga Industrifastigheter AB - Svenbo

82 814. 1 570. 84 434 Konvertibellån. Övriga skulder till kreditinstitut. 25 530 Summa kortfristiga skulder. 134 534. 25 928.


Queen lashes bokadirekt
claes göran karlsson

Finansiell skuld FAR Online

20 993. 144 044 Kortfristig del av skulder till Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till 13 215 000 kr.