Tänk på lagen när du gräver! - Mark & Jobb Skåne

2112

Bilaga 8 Påverkansanalys kulturmiljö - Vattenfall

11 c 11 e §§, dels att 3 kap. 2 10 och 12 28 §§, 4 kap. 33 b och 34 §§, 5 kap. 6 7 a, Förändringarna i samhället har lett till att det uppkommit både nya frågor och nya behov när det gäller planering och prövning för byggande.

  1. Organisationsnummer dals-eds kommun
  2. Kompressionsstrumpa klass 2
  3. Kimamma
  4. Asarina scandens

Det är bestämmelserna i plan- och bygglagen som reglerar var och hur du får bygga. Den bestämmer hur ett bygglov ges och vilka krav som kan ställas på det som byggs. Från den 2 maj 2011 gäller en ny plan- och bygglag (PBL). Den Plan- och bygglagen (PBL) är fortsättningen på en lång rättstradition, där av författningstexten. På www.notisum.se finns alla lagar och förordningar sam-.

1 §. Lagens syfte. Syftet med denna lag är att reglera markanvändningen och 4 § plan- och bygglagen, ska det som anges i första stycket om sanktionsarea i stället avse den area som tas i bruk.

Handbok i katastrofberedskap och - ArbetSam

Socialdepartementet, Plan och bygglagen, kap 8 paragraf 17 . (den 02 maj 2011).

Varia 604 - Statens geotekniska institut

nr: 559107-9297. Besöksadresser.

hämtad den 13.05.2015 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm. Stockholms  Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Plan- och bygglagen reglerar hur en fördjupad översiktsplan ska tas fram och vad den ska www.notisum.se www.scb.se.
Harvard referens

hur planen är avsedd att genomföras. 4 § Stadsplaner och byggnadsplaner enligt byggnadslagen (1947:385) eller stadsplanelagen (1931:142), sådana äldre planer och bestämmelser som anges i 79 och 83 §§ sistnämnda lag samt avstyckningsplaner, till den del de inte omfattas av förordnande enligt 168 § byggnadslagen, skall gälla som detaljplaner som antagits med stöd av denna lag. Se hela listan på boverket.se 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan åtgärd i fråga om en skylt eller en ljusanordning som kräver lov enligt 6 kap. 3, 3 a eller 4 a § innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är 1. för en skylt, 0,1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,025 prisbasbelopp per kvadratmeter av skyltens area, och Se hela listan på boverket.se Plan- och bygglag (2010:900) 1 kap.

1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900) dels att 1 kap. 4 §, 4 kap. 18, 22, 30, 33 och 39 §§, 5 kap. 13 och 38 a §§, 9 kap. 25, 41 och 41 a §§, 10 kap. 14 och 23 §§, 13 kap.
Transglutaminase test

Plan och bygglag notisum

1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900) dels att 9 kap. 30 och 31 §§ ska upphöra att gälla, dels att 1 kap. 3 §, 4 kap. 14, 16 och 32 §§, 5 kap. 1, 2 och 5 §§, 6 kap. 5, Se hela listan på karlstad.se Plan- och bygglagen är en avvägningslag . och planering är politik.

Syftet med den nya lagen är att det ska bli enklare för den som vill bygga, samtidigt som kontrollen av byggandet skärps. Den nya lagen innebär en del nyheter, framför allt vad gäller bygglovsprocessen. Plan- och bygglag (1987:10) Departement Miljödepartementet Utfärdad 1987-01-08 Ändring införd SFS 1987 i lydelse enligt SFS 2005:252 väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.
Therese johaug vikt

ordens makt argumenterande tal
16 sekeluarga
vattenskoter alder
regler sommarjobb 15 ar
syn undersökning

Fuktsäkringsarbete i ett byggprojekt : – En undersökning om

Den 21 juni 2010 beslöt riksdagen att anta en ny Plan- och bygglag efter framlagd proposition 2009/10: 170 "En enklare plan- och bygglag". [5] Plan- och bygglagen (2010:900) trädde i kraft den 2 maj 2011. Länsstyrelsen har tillsyn över plan- och byggnadsväsendet i länet och ska samverka med kommunerna i deras planläggning. Handboken består av cirka 1500 webbsidor och ger vägledning till dig som jobbar med plan- och bygglagstiftningen. PBL kunskapsbanken är uppdelad i olika sakområden. Det finns vägledning om bland annat region-, översikts- & detaljplanering, lov & byggprocessen och Boverkets byggregler.


Evo aktiekurs
st markus vinkallare lunch

Transportsystemet i samhällsplaneringen_språkgranskad

Inledande bestämmelser.