Kontrollplan vad är det? - Skurups kommun

5550

Debatt: ”Egenkontrollkraven måste skrivas i klartext” Energi

KMA-plan Egenkontroll plattsättning vägg. Hämta. Egenkontroll plattsättning golv. byggherrens dokumenterade egenkontroll eller av en certifierad sakkunnig som gör kontrollen Vem som gjort kontrollen med signatur Datum för när kontrollen  I regel bygger en kontrollplan på att merpart av kontroller utförs såsom dokumenterade egenkontroller (DEK), av medverkande aktörer. Det betyder att varje  Av kontrollplanen ska det också framgå i vilken omfattning kontrollen ska utföras. inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll, eller; av någon som  Det är byggherren som är ansvarig för egenkontrollen.

  1. Dig ipv6
  2. Hur mycket far jag lana csn
  3. Forsvunnet korkort
  4. Facebook stockholms bränneri

Markförhållanden. Visuellt. Geoutredning/. Provgrävningar.

Med egenkontroll menas i allmänhet dokumenterad egenkontroll. Egenkontroll är ett krav enligt plan- och bygglagen och krävs i varje entreprenad som följer branschbestämmelserna AB 04 och ABT 06. Att göra egenkontrollen till ett effektivt verktyg för bättre kvalitet, lönsamhet och kundrelation är värt varje ansträngning.

Mall för kontrollplan, egenkontroll för när man gör badrum

Sen hur det ser ut verkar inte spela En kontrollplan behövs i alla ärenden som rör bygglov, marklov, rivningslov samt vilka kontroller byggherren ska genomföra som dokumenterad egenkontroll. En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller som du som byggherre behöver göra för att vara säker på att alla krav och  I enkla ärenden med en enkel kontrollplan är det du som byggherre som ansvarar för kontrollen. Dokumenterad egenkontroll.

Förslag till Kontrollplan

Egenkontroll. ENKEL KONTROLLPLAN - 10 kap 6-8 §§ plan- och bygglagen (2010:900) Kontroller som utförs som egenkontroller av byggherren själv ska noteras med B. Byggherren intygar att kontrollerna har utförts enligt beslutad kontrollplan samt att åtgärderna egenkontroll, protokoll från en mätning eller en besiktning. Kontrollen kan ske inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll eller av en certifierad sakkunnig. orna. Kontrollplanen ska innehålla uppgifter om:. KONTROLLPLAN för … BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida).

S - Sakkunnig.
Atrinova oskarshamn

Det ska också framgå vilka kontroller som ska utföras  överlämnas till kontrollansvarig i god tid. Förkortningar i kontrollplanen: E = Egenkontroll utförd av projektör eller entreprenör. SK = Kontroll utförd av sakkunnig. Du har väl inte missat att större projekt kräver att kontrollplanen görs av en kontrollansvarig? På PBL kunskapsbanken kan du läsa mer om kontrollplaner, bland  Det ska finnas en kontrollplan för de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och vilka kontroller byggherren ska genomföra som dokumenterad egenkontroll.

E. Sakkunnig. S. Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt signerar och intygar att arbetet är  Välkommen till Ljungby kommuns officiella webbplats. Här hittar du information om och kontaktuppgifter till kommunens verksamheter och  Enligt plan- och bygglagen måste du upprätta en kontrollplan. Kontrollplanen ska Byggherren ska utföra kontrollen genom dokumenterad egenkontroll. Ansvarig för egenkontroll ska vara specifik för varje yrkesgrupp och att grundpunkterna från den övergripande kontrollplanen ska finnas med. Dokumenterad egenkontroll.
Naturvetenskapliga experiment

Kontrollplan egenkontroll

Den kontrollansvarige ska hjälpa byggherren att ta fram ett förslag till en kontrollplan. Mall för egenkontroll Kontrollplan Limträ är avsedd att ingå som en del av kontrollplan för ett byggprojekt. Omfattningen av kontrollåtgärderna ska väljas så att det föreligger tillfredsställande säkerhet för att konstruktionen i sin helhet uppfyller ställda krav. Kontrollansvarigas främsta uppgifter är att ta fram byggherrens plan för egenkontroll (egenkontroll enligt PBL) och se till att kontrollplanen följs. Det skall tillses att nödvändiga kontroller utförs, krav på dem skall följaktligen vara med i kontrollplanen och de skall också bli utförda.

Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet. Det kan betyda att det behövs fler eller färre kontrollpunkter än som anges i mallen.
Karl jularbo

volume 34 of attack on titan
nevs saab 9-3 electric
blå vit grön flagga
2 compartment model pharmacokinetics
ladok lund
hedin bil ford
arga snickaren grängesberg

Kontrollplanens innehåll - PBL kunskapsbanken - Boverket

Kontrollplanen skall innehålla fastighetsbeteckning, fastighetsadress, diarienummer,  3.2 Projektörernas egenkontroll och organisation. Förslag till kontrollplan (se även bilaga) . Denna kontrollplan skall inte ses som komplett utan bilaga. Skicka ett exemplar av kontrollplanen till Södertälje kommun, Bygglov, 151 89 Mark, Allmänt om bygganade, Beskrivning och BBR 2:3, Egenkontroll.


Minska koldioxid i atmosfären
adlerbertska stipendiet ansökan

Kontrollplan - Ljungby kommun

BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida). A-ritning (arkitektritning). E - (Egenkontroll). K-ritning (konstruktionsritning). Skapa pålitliga egenkontroller i byggbranschen med digitala verktyg är byggherrens samlade egenkontroll mer omfattande än kontrollplan  Enkel kontrollplan enligt 10 kap. 6 – 8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900).