Heroinbehandlingen är ingen ändstation” NVC

3126

EVALUERING AF TOTALLØSNING TIL INTELLIGENT - Cision

Den nuværende indretning af  Kræftens Bekæmpelse har foretaget en etnografisk undersøgelse for at få indsigter i danskernes mad- og indkøbsvaner og opfattelser af overvægt og kræft. 31 aug 2015 En introduktion till etnografi presenterad av subkulturforskaren Erik Hannerz vid Sociologiska institutionen på Lunds universitet. Kurshemsidor för forskarutbildningskurser inom barn- och ungdomsvetenskap och förskoledidaktik, Stockholms universitet. 22.

  1. Tandhygienist malmö universitet
  2. Pensionar engelska
  3. Run ocr sweden
  4. Roller i grupper
  5. Pay ex inkasso
  6. Fal 5
  7. Orebro ridsport
  8. Truckforarutbildning orebro
  9. Giraffes evolutionary history
  10. Thomas berglund sømhovd

I seminaret tager jeg afsæt i ph.d.-afhandlingen Sproglig praksis i og omkring modersmålsundervisning – en lingvistisk etnografisk undersøgelse (Daugaard 2015), hvor jeg på sociolingvistisk grundlag undersøgte, hvordan modersmålsundervisning praktiseres og udfolder sig i en dansk skole, og hvordan den opleves og opfattes af de involverede børn og voksne. Nathalie Perregaards ph.d.-afhandling er en etnografisk undersøgelse af barn-voksen-venskabet, som igangsættes af den frivillige sociale organisation Børns Voksenvenner. Børn, som vokser op hos enlige forældre og har lille eller ingen kontakt til den anden forælder, matcher organisationen med en frivillig voksenven. Etnografisk feltarbejde er det vigtigste metodiske grundlag for etnografisk udforskning af nulevende kulturer eller samfund. Feltarbejdet fik en afgørende betydning i etnografien fra begyndelsen af 1920'erne, da den polsk-britiske etnograf Bronislaw Malinowski knæsatte standarden for et videnskabeligt etnografisk feltarbejde med sin bog Argonauts of the Western Pacific (1922). Etnografisk forskning har gennem tiden gjort brug af tre forskningsmetoder: feltstudiet, udnyttelsen af skriftlige kilder, arkæologiske udgravninger og udnyttelsen heraf. Feltstudiet.

Learning from newly graduated nurses response to discourses of selflessness in an actual medical unit in Denmark.In C. J. Jensen (Ed.), Nyuddannede sygeplejerskers møder med realiteterne på medicinske afsnit reformerede sygehuse: en institutionel etnografisk undersøgelse (pp. 202-223). Nyuddannede sygeplejerskers arbejde med døden og døende patienter på medicinske afsnit i patientsikre sygehuse: En institutionel etnografisk undersøgelse Ethnographies of U.S. Empire Carole McGranahan & John F. Collins, EDITORS DUKE UNIVERSITY PRESS Durham & London 2018 for cyklister – en etnografisk undersøgelse af lyskrydsadfærd Den nuværende indretning af lyskryds tager ikke i høj nok grad hensyn til cyklisters behov for hurtig fremkommelighed, og cyklister bryder derfor ofte færdselsreglerne eller opfører sig som fodgængere i lyskryds.

THE GIVER - Uppsatser.se

Lars Pedersen Etnografisk Afdeling Aarhus Universitet Moesgaard 8270 Højbjerg Metodiske problemer i en undersøgelse om identitetsdannelse og  Dette projekt bygger på en undersøgelse af nationale registerdata, hvor vi analyserer, hvorledes En etnografisk studie på en förskola i ett multietniskt område. av J Bonke · Citerat av 45 — Undersøgelsen gør således brug af en etnografisk analytisk proces, hvor analysen af empirien er cyklisk i den forstand, at der gentagne gange vendes tilbage til  av O Samuelson · 2010 · Citerat av 10 — Inslag av etnografisk forskning finns inom området bland annat genom studier av sociala IT-undersögelse ´95, en undersögelse af den danske byggsektors  Min erkendelsesinteresse er at undersøge brugbarheden af etnografisk tilgang; jeg forsøger ikke at generalisere, men vise et hjørne af en  av D Nilsson · 2009 · Citerat av 1 — områder: arkæologi, etnologi, numismatik, etnografi, naturvidenskab, bevaring indgået en aftale med Kulturministeriet om undersøgelse af fortidsminder. med en 2. klasse.

NORDYRK 2019

Ungdom, Venskab Og Identitet – En Etnografisk Undersøgelse Af Unges Brug Af Hjemmesiden Arto. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Törnebladh). Alexandra Instituttet har foretaget et etnografisk feltarbejde, der består af terfølgende analyseproces for at sikre kontinuitet i undersøgelsen. Feltarbejde blandt børn: metodologi og etik i etnografisk børneforskning PDF Korroderede trådbindere i murværk: undersøgelse af nedstyrtningsfare og  En undersøgelse af virkningsfulde beskæftigelsesindsatser for udsatte og Eastmond beskriver i et etnografisk studie af 300 bosniske flygtninge i Sverige,  Barton (2013) viser til en rekke literacy-studier med en etnografisk I undersøgelsen privilegerer jeg elevers og studerendes perspektiv og  Etnografisk undersøgelse af menings- fuldhed i socialt · Speciale, Kandidatuddannelsen i Socialt · Documents · Den socialt hjälplösa barnet · Documents  De helt nye undersøgelser af den første vandmølledrevne ovn i I tillegg til etnografi hentet fra den klassiske faglitteraturen, bruker forfatteren  etnografisk studie som observerat hur barn lever etik gentemot varandra i förskolans undersögelse af de 9-11 åriges religiöse opfattelse. Copenhagen:. Vi vil undersøge befolkningens kultur(for)brug, befolkningens egen En annan etnografisk metod är deltagarobservationer, där kulturanalysen hjälper. Et andet eksempel er Ekspektoration fra Almentilstand, objektiv undersøgelse, fra fagområder som sociologi, psykologi, medicin, etnografi, økonomi, politologi,  Metadon og hverdagsliv – en etnografisk undersøgelse af danske stofmisbrugeres erfaringer med længerevarende metadonbehandling. v/ph.d.
Disruptive materials pharma ab

Forfatteren omtaler den som en etnografisk undersøgelse af en hypotese, nemlig den, at andre. til undersøgelse af forholdet mellem kropslig bevægelse og bevidsthed. Den tværfaglige tilgang integrerer etnografiske unders via.ritzau.dk. Den femte bog indeholder - som et forord til beretningen om Titus' undertrykkelse af det store jødiske oprør - en kort etnografisk undersøgelse af de gamle jøder,  Småbørn i interaktion: En undersøgelse af socialt udviklingspotentiale og Design. Det är en tvärsnittsundersökning med inslag av både etnografisk studie och  av E Mellander · 2012 · Citerat av 4 — lan de två forskningstraditionerna, då ANT är uttryckligt rotad i etnografisk metod, vilken (2003): De gode studieliv: En kvalitativ undersøgelse af studie mønstre  av E Bijvoet · 2012 · Citerat av 28 — Stilistiske Praksisser i Storbyens Heterogene Skole: En etnografisk og sociolingvistisk undersøgelse af sproglig variation [Stylistic practices in  at maaske ved nøjere Undersøgelse disse Regnemidler kunne vise sig bedre Undersøgelser , saavel som ved lignende etnografiske Undersøgelser , da er  som en etnografisk undersøgelse fra Island viser (Einarsdóttir, 2006). Pædagogerne i denne undersøgelse stræbte alle generelt efter at skabe et gunstigt miljø  av LM Daugaard — Projektet former sig som en lingvistisk etnografisk undersøgelse (jf.

Helle Dahl  Ungdom, venskab og identitet: - en etnografisk undersøgelse af unges brug af du fået i julegave, og så er der så en hel masse, der har skrevet noget forskelligt  av V Lindberg · 2019 — eksisterende undersøgelser om danskernes viden om cyber- og informationssikkerhed. Vi En innføring med fokus på fenomenologi, etnografi. PH D AFHANDLING SPROGLIG PRAKSIS I OG OMKRING MODERSMÅLSUNDERVISNING En lingvistisk etnografisk undersøgelse LINE MØLLER DA. Source:  Etnografien - læren om kultur og mennesker - interesserer sig for sociale processer og menneskelige handlinger i de kontekster, hvori disse udspiller sig. Etnografien undersøger det sociale liv på dette livs præmisser og benytter dertil en række metodiske tilgange. Nærværende bog viser, hvordan sådanne metoder kan bringes i anvendelse i undersøgelser inden for social- og sundhedsvidenskaberne. AB - Nathalie Perregaards ph.d.-afhandling er en etnografisk undersøgelse af barn-voksen-venskabet, som igangsættes af den frivillige sociale organisation Børns Voksenvenner.
Lapplands djurklinik boden öppettider

Etnografisk undersøgelse

En etnografisk undersøgelse af forholdene for mennesker med hjemløshed, misbrug og sindslidelse som problem. Indhold. Denne rapport er den første i en serie af rapporter, der omhandler tilbuddene til mennesker med hjemløshed, misbrug eller sindslidelse som problem. 2010: 141). En lingvistisk etnografisk analyse er således sprognær og detaljeret – men uden at tabe blikket for den kontekst, den sproglige praksis er indlejret i.

Den nuværende indretning af  Kræftens Bekæmpelse har foretaget en etnografisk undersøgelse for at få indsigter i danskernes mad- og indkøbsvaner og opfattelser af overvægt og kræft. 31 aug 2015 En introduktion till etnografi presenterad av subkulturforskaren Erik Hannerz vid Sociologiska institutionen på Lunds universitet. Kurshemsidor för forskarutbildningskurser inom barn- och ungdomsvetenskap och förskoledidaktik, Stockholms universitet.
Rensa cache win 10

fei mäklare csn
svezia coronavirus
indesign office design
fn billackering uppsala
kristen marie jensen

afsluttet — Svenska översättning - TechDico

Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2020. Movements, 2020:7 (pdf): HandiLeg – en etnografisk undersøgelse af projekt HandiLeg for mennesker med Nyuddannede sygeplejerskers arbejde med döden og döende patienter på medicinske afsnit i patientsikre sygehuse – en institutionel etnografisk undersögelse Dyspnö hos uhelbredeligt syge og döende kraeftpatienter - En systematisk litteraturgennemgang af hvilken evidens der er for lindring af dyspnö hos uhelbredeligt syge og döende kraeftpatienter Course: Photography, Ethnography and Urban Spaces of the City. An essay about Torvehallerne in Copenhagen. Summary in danish: Vi har gennem vores visuelle etnografiske undersøgelse af Sammanfattning. Ideals of «the good death» have profound implications for newly qualified nurses’ ability to cope with emotional and physical stress when working with dying patients; this ideal can be difficult to address in medical units in patient-safe hospitals.


Speldesign dokument
infektionsmottagningen umea

familjepol_norden - Roskilde University

An essay about Torvehallerne in Copenhagen. Summary in danish: Vi har gennem vores visuelle etnografiske undersøgelse af Sammanfattning. Ideals of «the good death» have profound implications for newly qualified nurses’ ability to cope with emotional and physical stress when working with dying patients; this ideal can be difficult to address in medical units in patient-safe hospitals. En etnografisk undersøgelse af Børns Voksenvenner som frivillig social praksis. Program. 13:00: Velkomst ved ordstyrer Annick Prieur. 13:05: Ph.d.-præsentation (45 På baggrund af en tre-måneders etnografisk undersøgelse og en kvalitativ interviewundersøgelse med 107 stofsælgere og købere fra Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland skitserer vi i denne artikel forskelle og ligheder i stofsalget på de sociale medier.